Dealul Balanesti - 430 m n. m. (Moldavsko)

Dealul Balanesti je nejvyšší kopec v Moldavsku. Nachází se v západní části Moldavska, v pohraničním okrese Ungheni. Na jeho vrcholku se nacházejí dvě rozhlasové přenosové věže. Vrcholek patří do Volyňsko-podolské vyvýšeniny.

Příjezd

Dostat se ke kopci Balanesti je daleko složitější, než na něj vystoupit. Proto bude více informací o cestě než o vlastním výstupu.

Příjezd je možný ze západu od hranice s Rumunskem nebo z východu od Kišiněva. Východní trasa má dvě možné varianty.

Pro všechny cesty v Moldavsku je typické, že silničních ukazatelů je strašně málo a na nevýznamných, zpravidla prašných cestách již nejsou žádné. Kromě těch nejdůležitějších silničních tras je kvalita i asfaltových vozovek velmi bídná. Méně důležité cesty jsou kamenité či hliněné.

Trasa z Rumunska z hraničního přechodu Sculeni:

Po silnici R1 kolem obce Petresi do městečka Ungheni. Zde se otočit k severu a dále po silnici R1 do městečka Párlita. (Zkratka Petresi – Párlita byla pro obytné auto neprůjezdná). Tady na jediné možné křižovatce odbočit vpravo přes železniční přejezd a směřovat stále k jihovýchodu. Asfalt velmi záhy přejde v nezpevněný povrch. Zpočátku přechodně, později trvale. Z hlavní silnice je to 7 km do osady Alexejevce. Zde odbočíme vlevo a projedeme vesnicí východním směrem 1,4 km. Z konce osady je to 1,6 km na křižovatku cest, kde odbočíme vlevo. Na další křižovatce po 800 m odbočíme vpravo a již bez větších problémů se po 9 km dostaneme na jižní okraj obce Milesti. Hlavní cesta se stáčí do centra obce, aby po necelých 4 km obec opustila na její východní straně. Odsud je to 2,4 km na jižní okraj obce Balanesti. Tady se silnice opět prudce stáčí do středu obce a následně opět míří k jihu k osadě Gaureni. 800 metrů za Balanesti je křižovatka s polní cestou, odkud je nejlepší pokračovat pěšky.

Trasa z Kišiněva:

Z Kišiněva po silnici R1 (E58) přes město Straseni na kruhový objezd před obcí Bucovat, kde odbočíme vlevo. Kolem městečka Lozova na křižovatku o městečka Seliste.
a) Pokračovat dále do městečka Nisporeni, kde v centru odbočíme vpravo a budeme pokračovat směrem na Balanesti. Z této křižovatky je to 15 km k odbočce na obec Gaureni. Tato silnice do osady Gaureni však není v mapě (viz dále) uvedena. Z křižovatky je to do Gaureni 1,7 km. Na první nebo i druhé křižovatce odbočit vlevo a vyjet na horizont. Tady je křižovatka s polní cestou vedoucí k vrcholu.
b) Zde je možné odbočit vpravo a přes Seliste se dostat do obce Vanatori. Další cesta není prozkoumána a spíše se jeví jako obtížně průjezdná. Ze středu obce Vanatori to je na výchozí křižovatku 2,3 km, čili lze to zvládnout i pěšky.

Křižovatka prašné silnice a polní cesty mezi obcemi Balanesti a Gaureni. 47°11'4,1"N – 28°04'55,7"E

Mapy, průvodce

Romania – Moldova, Freytag&Berndt, 1 : 500 000

GPS

  • 47°13'01,6"N – 28°04'59,9"E (vlastní měření)
  • 47°13'00"N – 28°05'00"E

 

Navigace

Novinky

Reklama

Východní Evropa

Poslední komentáře

Nejčtenější výstupy