Úvod

Vítejte na stránkách amatérských vysokohorských turistů

Před několika lety jsme se rozhodli, že navštívíme nejvyšší hory všech států Evropy. A začali jsme na internetu hledat podklady k realizaci jednotlivých výstupů. Zjistili jsme však, že praktických informací o výstupech na jednotlivé vrcholy není nadbytek. Proto jsme došli k závěru, že se podělíme se svými zkušenostmi s ostatními vysokohorskými turisty. A zároveň prostřednictvím Vašich příspěvků získáme informace pro nás i pro další zájemce.

Naším cílem jsou nejen nejvyšší hory jednotlivých států Evropy (ležící na kontinentu), ale i některé hory, které jsou často navštěvovány turisty (např. nejvyšší hory zemí Spojeného království, Sardinie, Korsiky, Pyrenejí apod.).

Nejvyšší hory některých evropských zemí jsou mimo Evropu. V takovém případě je u popisu výstupu doplňující údaj, který na tuto skutečnost upozorňuje.

Nejsme nejmladší, ani fyzicky nejzdatnější. Proto časy výstupů, které naleznete na našich stránkách, jsou v praxi reálné, z pohledu zdatnějších spíše s výraznou časovou rezervou.

 

A na závěr: Ozve se nám někdo, kdo již navštívil všech 45 nejvyšších hor států Evropy?

(Současná politická mapa hovoří o 46 nezávislých státech. My Kazachstán považujeme za středoasijskou republiku a do Evropy ji nepočítáme, byť menší část jejího území zde leží. Něco podobné je sice Turecko, ale evropská část jeho území leží zaklíněna mezi ryze evropské státy).

Novinky

Reklama